27ef868543abf9c4e16439c1aeb8f0bd.jpg

Byggsektor i Skåne AB

Byggsektor i Skåne AB är ett företag i Södra Sverige och har uppnått goda resultat sedan 2002.

Vi tillhandahåller expertis för små och stora bostadsrenoveringar, både inom- och utomhus.

VI GÖR

b e t o n g

m u r

p u t s

s n i c k e r i

k a k e lo c h   k l i n k e r

m å l n i n g

t a p e t s e r i n g

g o l v s l i p n i n g

s p a c k l i n g

s t e n s ä t t n i n g

s k ö t s e l   a v   t r ä g å r d

s t ä d n i n g

 

Vi kan också hjälpa dig att genomföra icke-traditionella idéer av enskilda projekt till och med vi kan erbjuda individuell design projekt med ritningar.

Vi gör även:

b i l l a c k e r i n g

b i l p o l e r i n g